પગલાં ગણવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગલાં ગણવાં

  • 1

    ધીમે પગલે (પાછળ) ચાલવું.