પગાર કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગાર કરવો

  • 1

    પગાર ગણી આપવો.

  • 2

    પગાર ઠેરવવો.