પગાર ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગાર ખાવો

  • 1

    પગાર લેવો; -ની નોકરીમાં હોવું; -ના બંધાયેલા હોવું.