પગ ઊપડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ ઊપડવો

  • 1

    ત્વરાથી કે હોંશ હિંમતભેર જવાવું કે ચલાવું.