પગ ચૂંથાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ ચૂંથાવા

  • 1

    પગે ગોટલા બાઝવા.