પગ તળે ઘસી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ તળે ઘસી નાખવું

  • 1

    વારંવાર અવરજવર કે પરિચયથી તુચ્છ ગણવું.