પગ તોડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ તોડાવવા

  • 1

    પગચંપી કરાવવી.

  • 2

    નકામા ફેરા ખવરાવવા.