પગ પેટમાં હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ પેટમાં હોવા

  • 1

    બહાર ન દેખાય પણ કપટી-પહોંચેલું હોવું.