પગે લાગ્યા! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગે લાગ્યા!

  • 1

    હાર્યા! થાક્યા! કંટાળ્યા!.