પંચકોસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચકોસી

વિશેષણ

  • 1

    પાંચ કોસ ચલવાય એવું (વાવ ઇ૰).