પેચ છૂટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેચ છૂટવા

  • 1

    પતંગોની દોરીઓમાં પડેલી આંટી નીકળી જવી.