પંચ નીમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંચ નીમવું

  • 1

    લવાદ નીમવી; લવાદના એક તરીકે તેની નિમણૂક કરવી.