પૂછડામાં પેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂછડામાં પેસવું

  • 1

    ખુશામત કરી વળગતા જવું; તાબેદારી ઉઠાવવી.