પૂછડું છૂટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂછડું છૂટી જવું

  • 1

    ઝાડા થઈ જવા.

  • 2

    ડરી જવું.