પંજો બતાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંજો બતાવવો

  • 1

    પંજો ખેંચી કાઢવાની તૈયારી બતાવવી.