પૂંજ વળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂંજ વળવું

  • 1

    મીડું વળવું; નાશ પામવું; રદ થવું.