પેટમાં આગ ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં આગ ઊઠવી

  • 1

    અતિશય ભૂખ લાગવી.

  • 2

    અદેખાઈથી બળવું.