પેટમાં આમળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં આમળો

  • 1

    કીનો; દિલની આંટી.

  • 2

    ટેક.