પેટમાં કોયલી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં કોયલી પડવી

  • 1

    અત્યંત ભૂખ લાગવી.