પેટમાં પાળી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં પાળી મારવી

  • 1

    જાતે પોતાનું બગાડવું.