પેટમાં બળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં બળવું

  • 1

    અંદરખાને દુભાવું.

  • 2

    લાગણી હોવી.