પેટમાં બાર વાગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં બાર વાગવા

  • 1

    કકડીને ભૂખ લાગવી.