પેટમાં રોગ હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં રોગ હોવો

  • 1

    દિલમાં ખાર કે બૂરી લાગણી હોવી.