પેટમાં શેરડો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં શેરડો પડવો

  • 1

    પેટમાં ધ્રાસકો પડવો.