પેટાપેદાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટાપેદાશ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુખ્ય પેદા થતી વસ્તુ બનતાં પેદા થાય તે; ગૌણ પેદાશ.