પેટાસમિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટાસમિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મોટી સમિતિએ નીમેલી નાની સમિતી.