પટો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટો મૂકવો

  • 1

    કોર પર રેશમી કે કસબી પટી સીવવી કે રંગનો પટો કરવો.