પેટ ચોળીને શૂળ ઉપજાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ ચોળીને શૂળ ઉપજાવવું

  • 1

    હાથે કરીને દુઃખ ઊભું કરવું.