પેટ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પડવું

  • 1

    પેટે જન્મવું-અવતરવું.

પેટે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટે પડવું

  • 1

    જન્મવું.