પેટ પર પોટલું બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પર પોટલું બાંધવું

  • 1

    હદ કરતાં વધારે ખાવું-માગવું.