પેટ પાકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પાકવું

  • 1

    પેટ દુઃખવા આવવું (હસવાથી).

  • 2

    અંતરનું માણસ ફૂટવું.