પેટ પાણી ન પડવા દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટ પાણી ન પડવા દેવું

  • 1

    જંપવા ન દેવું.