પટ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પટ બેસવો

  • 1

    રંગ લાગવો; અસર થવી.