પૂઠિયાં ભગાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠિયાં ભગાવાં

  • 1

    સખત માર પડવો.