પૂઠિયાં વછૂટી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠિયાં વછૂટી જવાં

  • 1

    બીક લાગવી; ગભરાવું.