પૂઠ પાછળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠ પાછળ

  • 1

    ગયા પછી; ગેરહાજરીમાં.