પૂઠું બંધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠું બંધાવું

  • 1

    શરીરની મજબૂતી થવી.