પૂઠે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠે લાગવું

 • 1

  -ની પાછળ પડવું (હેરાન કરવા).

 • 2

  -ને વળગવું.

પૂઠે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠે લાગવું

 • 1

  કેડો લેવો.

 • 2

  ચીડવવું; પજવવું.

 • 3

  ખોદણી કર્યા કરવી.