પડખાં જોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડખાં જોવાં

  • 1

    પરીક્ષા કરવી; તપાસવું.