પડછો ન લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડછો ન લેવો

  • 1

    પાસે ન જવું.