પડદો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડદો કાઢી નાખવો

  • 1

    ઓઝલના રિવાજનો ત્યાગ કરવો.