પડદો પાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડદો પાળવો

  • 1

    ઓઝલનો રિવાજ પાળવો.