પડદો ફૂટી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડદો ફૂટી જવો

  • 1

    ભેદ ખૂલી જવો; છૂપી વાત જાહેર થઈ જવી.