પડપડી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડપડી મૂકવી

  • 1

    દોટ મૂકવી.