પડળ આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડળ આવવાં

  • 1

    આંખ ઉપર છારી આવવી.

  • 2

    બરાબર ન દેખાવું-સમજાવું.