પડી ભાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડી ભાગવું

  • 1

    ન ચાલવું; બંધ પડવું (ધંધા વગેરેનું).