પડો વગડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડો વગડાવવો

  • 1

    ઢોલ વગાડાવી લોકોમાં જાહેર કરવું.