પુણ્ય પરવારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુણ્ય પરવારવું

  • 1

    પુણ્ય ખૂટી જવું; બગડવા કાળ આવવો.