પતંગ ઉડાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતંગ ઉડાડવો

  • 1

    કનકવાને દોર મૂકીને ઊંચે જવા દેવો.