પતંગ કપાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતંગ કપાવો

  • 1

    ઊડેલા પતંગોની દોરીઓ વચ્ચે પેચ થતાં એકની દોરી કપાઈ જવી.